D艁UGO艁臉KA - UM脫W SI臉

Ask Beauty

KUP VOUCHER

Ask Beauty

ZADZWO艃 DO NAS

Ask Beauty
ASK Beauty Wroc艂aw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU WYKUPIONEGO w ASK Beauty

搂 1

 • Karnetem nazywamy wykupion膮 seri臋/cykl konkretnych (wskazanych) zabieg贸w.  
 • Cena karnetu jest cen膮 brutto w polskich z艂otych. 
 • Cena karnetu nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami/zni偶kami. 
 • Karnet jest wa偶ny przez 3 miesi膮ce od daty jego zakupu. 
 • Nie wyd艂u偶amy wa偶no艣ci karnetu z wyj膮tkiem zdarze艅 losowych i przyczyn zdrowotnych. 

搂 2

 • Karnet przeznaczony jest wy艂膮cznie do realizacji przez osob臋, kt贸ra wykupi艂a pakiet zabieg贸w lub do realizacji przez osob臋, kt贸ra otrzyma艂a karnet na podstawie bonu/vouchera prezentowego. 
 • Pracownik ASK Beauty jest uprawniony do sprawdzenia to偶samo艣ci osoby realizuj膮cej karnet. W przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji us艂ugi. 
 • W razie braku mo偶liwo艣ci skorzystania z um贸wionego terminu nale偶y zg艂osi膰 ten fakt do 24 godzin przed planowanym zabiegiem w formie telefonicznej lub SMS. 
 • Wizyta zwi膮zana z realizacj膮 karnetu, kt贸ra nie b臋dzie odwo艂ana jak w pkt. powy偶ej zostanie potraktowana jako zrealizowana z pobraniem op艂aty za zabieg. 
 • ASK Beauty zastrzega sobie prawo do odwo艂ania lub zmiany godziny zabiegu w uzasadnionych przypadkach. 
 • Sp贸藕nienia klienta z przyczyn niezale偶nych od us艂ugodawcy do 15 minut skutkuje skr贸ceniem zabiegu o czas op贸藕nienia. 
 • Je艣li sp贸藕nienie przekracza 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania us艂ugi. 
 • W uzasadnionych przypadkach rezygnacji z karnetu, pozosta艂a kwota mo偶e by膰 przeznaczona na inne zabiegi lub przepisana na konto innego klienta po wype艂nieniu i z艂o偶eniu odpowiedniego wniosku. Pismo b臋dzie rozpatrywane w ci膮gu 14 dni roboczych od daty jego wp艂yni臋cia. 

搂 3

 • Administratorem Danych Osobowych Klienta jest ASK Beauty, z siedzib膮 we Wroc艂awiu 53-030, przy ul. Przyja藕ni 66 lok. 8. 
 • Dane Osobowe s膮 przetwarzane z zachowaniem odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, spe艂niaj膮cych wymagania prawa. 
 • Dane Osobowe b臋d膮 przetwarzane w celach: 

a) realizacji Karnetu 

b) rozliczenia i zafakturowania us艂ug, 

c) przeprowadzenia post臋powania reklamacyjnego (o ile dotyczy), 

d) marketingowych je偶eli podstaw膮 prawn膮 przetwarzania s膮 dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit f) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥濺ODO鈥). 

 • Ponadto Dane Osobowe mog膮 by膰 wykorzystywane dla cel贸w statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Karnetu. 
 • Dane Osobowe b臋d膮 przechowywane jedynie przez okres niezb臋dny do prawid艂owej realizacji powy偶szych cel贸w, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowi膮zkami na艂o偶onymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotycz膮cymi odpowiedzialno艣ci cywilnej za nale偶yte wykonanie przez strony swoich zobowi膮za艅 oraz (ii) przepisami podatkowymi. 
 • Klient ma prawo: dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 lub w celach marketingu bezpo艣redniego, a tak偶e prawo cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych w ka偶dym czasie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
 • W razie uznania, 偶e dosz艂o do naruszenia przepis贸w o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim swojego zwyk艂ego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia. 
 • Podstaw臋 przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO. 

搂 4

 • ASK Beauty zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowie艅 Regulaminu korzystania z karnetu, pod warunkiem, 偶e wprowadzone zmiany nie narusz膮 praw nabytych przez Klient贸w w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie b臋d膮 ka偶dorazowo dost臋pne na stronie internetowej www.askbeauty.pl 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegaj膮 postanowieniom zawartym w Regulaminie ASK Beauty lub zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

ZAPOZNA艁AM/艁EM SI臉 I AKCEPTUJ臉 WARUNKI REGULAMINU

 

Data 鈥︹︹︹︹︹︹︹.     Podpis鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia s膮 wi膮偶膮ce od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabieg贸w wykonanych przed zmian膮 stosuje si臋 postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikaj膮ce ze 艣wiadczonych us艂ug kosmetycznych winny by膰 w pierwszej kolejno艣ci rozwi膮zywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowi膮zuje od 01.05.2017 r.

Odkryj pe艂n膮 gam臋 luksusowych us艂ug piel臋gnacyjnych w naszej klinice. Do艣wiadcz profesjonalnej opieki kosmetolog贸w, kt贸rzy dbaj膮 o Twoje pi臋kno i samopoczucie.

Us艂ugi

Dane kontaktowe

dlugoleka@askbeauty.pl

+48 538 99 00 22

D艂ugo艂臋ka, ul. Wroc艂awska 40

Najpopularniejsze

ZABIEGI

Endermolift

Geneo+

Peeling w臋glowy

Oczyszczanie wodorowe

Endermologia Integral

Icoone Laser

Radiofrekwencja Mikroig艂owa

Kriolipoliza

Fala uderzeniowa

Depilacja laserowa

538 99 00 22

dlugoleka@askbeauty.pl

Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
ASK Beauty Wroc艂aw

Kasprowicza

Przyja藕ni

Kasprowicza

Przyja藕ni