Przyjaźni

Kasprowicza

Przyjaźni

Kasprowicza

ASK Beauty Wrocław

salon@askbeauty.pl

538 99 00 22

ASK Beauty Wrocław

clinic@askbeauty.pl

576 00 19 19

Depilacja laserowa

Fala uderzeniowa

Kriolipoliza

Radiofrekwencja Mikroigłowa

Endermologia Alliance

Endermologia Integral

Ejal 40

Oczyszczanie wodorowe

Peeling węglowy

Profhilo

Geneo+

Endermolift

Najpopularniejsze

ZABIEGI

Projekt i wykonanie: Wytwórnia Marketingu

Wpłać zadatek

Zadatek

Imię i nazwisko:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Akceptuje poniższy regulamin*
Zapłać 50 pln
Zapłać 50 pln
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Akceptuje poniższy regulamin*
Zapłać 100 pln
Zapłać 100 pln
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

*Regulamin rezerwacji niektórych rodzajów wizyt i uiszczania zadatków w ASK Beauty Sebastian Czekaj (dalej jako: „Regulamin”)

§1

  1. W momencie rezerwacji wizyty w ASK Beauty Sebastian Czekaj (dalej jako: „ASK Beauty”), obejmującej wykonanie jedną z usług wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klient zobowiązuje się do uiszczenia zadatku na poczet ceny usługi, w wysokościach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  2. Do usług, o których mowa w §1 ust. 1 należą: a. Zabiegi o łącznym koszcie do 500 zł - zadatek w wysokości 50 zł. b. Zabiegi o łącznym koszcie od 501 zł do 1000 zł – zadatek w wysokości 100 zł. c. Zabiegi o łącznym koszcie powyżej 1001 zł - zadatek w wysokości 200 zł.

  3. Do zadatku, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

  4. Zadatek uiszczony przez klienta podlega zaliczeniu na poczet kosztów, które klient zobowiązany jest pokryć w związku z zarezerwowaną wizytą.§21. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu wizyty przez klienta w terminie nie krótszym niż 2 dni kalendarzowe przed datą planowanej wizyty, uiszczony zadatek podlega zwrotowi lub może zostać zaliczony na poczet uiszczenia zadatku za kolejną wizytę, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Odwołanie wizyty można dokonać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 538 99 00 22 (w godzinach pracy ASK Beauty, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 14:00) lub kontakt mailowy salon@askbeauty.pl. Podstawą zwrotu zadatku jest zwrot paragonu.2. W przypadku niestawiennictwa klienta na umówionym terminie wizyty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub odwołania umówionego terminu takiej wizyty wbrew postanowieniom ust. 1 niniejszego paragrafu, uiszczony zadatek przepada (ASK Beauty jest uprawnione do zachowania zadatku). §31. Klient dokonuje zapłaty zadatku: a. w przypadku rejestracji osobistej – gotówkowo bądź przy użyciu karty płatniczej; b. w przypadku rejestracji telefonicznej lub rejestracji online – przelewem bankowym na rachunek ASK Beauty M Bank S.A. 19114020040000310276811103. 2. W przypadku dokonania zapłaty zadatku przelewem, klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dokonania przelewu mailowo na adres salon@askbeauty.pl w ciągu 1 dnia od ustalenia terminu wizyty z ASK Beauty. Opłata fiskalizowana jest najpóźniej w dniu następnym po zaksięgowaniu przelewu, a skan paragonu przesyłany jest zwrotnie mailem. Oryginał paragonu do czasu odbioru przez klienta pozostaje w ASK Beauty. 3. W przypadku zapłaty zadatku przelewem, zadatek uważa się za uiszczony, a rezerwacja wizyty jest potwierdzona w momencie otrzymania przez ASK Beauty maila, o którym mowa w ust. 2. Ja, niżej podpisany ......................................................................................................... potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptuję jego treść.

ASK Beauty Wrocław