DŁUGOŁĘKA - UMÓW SIĘ

Ask Beauty

KUP VOUCHER

Ask Beauty

ZADZWOŃ DO NAS

Ask Beauty
ASK Beauty Wrocław

*Regulamin rezerwacji niektórych rodzajów wizyt i uiszczania zadatków w ASK Beauty Sebastian Czekaj (dalej jako: „Regulamin”)

§1

  1. W momencie rezerwacji wizyty w ASK Beauty Sebastian Czekaj (dalej jako: „ASK Beauty”), obejmującej wykonanie jedną z usług wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klient zobowiązuje się do uiszczenia zadatku na poczet ceny usługi, w wysokościach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  2. Do usług, o których mowa w §1 ust. 1 należą: a. Zabiegi o łącznym koszcie do 500 zł - zadatek w wysokości 50 zł. b. Zabiegi o łącznym koszcie od 501 zł do 1000 zł – zadatek w wysokości 100 zł. c. Zabiegi o łącznym koszcie powyżej 1001 zł - zadatek w wysokości 200 zł.

  3. Do zadatku, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

  4. Zadatek uiszczony przez klienta podlega zaliczeniu na poczet kosztów, które klient zobowiązany jest pokryć w związku z zarezerwowaną wizytą.§21. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu wizyty przez klienta w terminie nie krótszym niż 2 dni kalendarzowe przed datą planowanej wizyty, uiszczony zadatek podlega zwrotowi lub może zostać zaliczony na poczet uiszczenia zadatku za kolejną wizytę, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Odwołanie wizyty można dokonać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 538 99 00 22 (w godzinach pracy ASK Beauty, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 14:00) lub kontakt mailowy salon@askbeauty.pl. Podstawą zwrotu zadatku jest zwrot paragonu.2. W przypadku niestawiennictwa klienta na umówionym terminie wizyty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub odwołania umówionego terminu takiej wizyty wbrew postanowieniom ust. 1 niniejszego paragrafu, uiszczony zadatek przepada (ASK Beauty jest uprawnione do zachowania zadatku). §31. Klient dokonuje zapłaty zadatku: a. w przypadku rejestracji osobistej – gotówkowo bądź przy użyciu karty płatniczej; b. w przypadku rejestracji telefonicznej lub rejestracji online – przelewem bankowym na rachunek ASK Beauty M Bank S.A. 19114020040000310276811103. 2. W przypadku dokonania zapłaty zadatku przelewem, klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dokonania przelewu mailowo na adres salon@askbeauty.pl w ciągu 1 dnia od ustalenia terminu wizyty z ASK Beauty. Opłata fiskalizowana jest najpóźniej w dniu następnym po zaksięgowaniu przelewu, a skan paragonu przesyłany jest zwrotnie mailem. Oryginał paragonu do czasu odbioru przez klienta pozostaje w ASK Beauty. 3. W przypadku zapłaty zadatku przelewem, zadatek uważa się za uiszczony, a rezerwacja wizyty jest potwierdzona w momencie otrzymania przez ASK Beauty maila, o którym mowa w ust. 2. Ja, niżej podpisany ......................................................................................................... potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptuję jego treść.

Imię i nazwisko:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Akceptuje poniższy regulamin*
Zapłać 100 pln
Zapłać 100 pln
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Akceptuje poniższy regulamin*
Zapłać 50 pln
Zapłać 50 pln
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zadatek

Wpłać zadatek

Odkryj pełną gamę luksusowych usług pielęgnacyjnych w naszej klinice. Doświadcz profesjonalnej opieki kosmetologów, którzy dbają o Twoje piękno i samopoczucie.

Usługi

Dane kontaktowe

dlugoleka@askbeauty.pl

+48 538 99 00 22

Długołęka, ul. Wrocławska 40

Najpopularniejsze

ZABIEGI

Endermolift

Geneo+

Peeling węglowy

Oczyszczanie wodorowe

Endermologia Integral

Icoone Laser

Radiofrekwencja Mikroigłowa

Kriolipoliza

Fala uderzeniowa

Depilacja laserowa

538 99 00 22

dlugoleka@askbeauty.pl

Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
Ask Beauty Wrocław
ASK Beauty Wrocław

Kasprowicza

Przyjaźni

Kasprowicza

Przyjaźni