D艁UGO艁臉KA - UM脫W SI臉

Ask Beauty

KUP VOUCHER

Ask Beauty

ZADZWO艃 DO NAS

Ask Beauty
ASK Beauty Wroc艂aw

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug kosmetycznych Salonu Kosmetycznego ASK Beauty

搂 1

Postanowienia og贸lne

Niniejszy regulamin, zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥, okre艣la zasady korzystania z us艂ug kosmetycznych 艣wiadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Gabinet Kosmetyczny ASK Beauty, ul Przyja藕ni 66 lok. 8, 53-030 Wroc艂aw, zwanego dalej 鈥濻alonem鈥.

Klienci Salonu maj膮 obowi膮zek zapoznania si臋 z Regulaminem przed przyst膮pieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej 鈥瀂abiegiem鈥.

Przyst膮pienie do Zabiegu jest r贸wnoznaczne z zaakceptowaniem postanowie艅 Regulaminu. Ka偶dy Klient ma obowi膮zek stosowa膰 si臋 wprost do jego postanowie艅 od momentu przyst膮pienia do Zabiegu.

搂 2

Klienci

Klientem Salonu mo偶e by膰 dowolna, pe艂noletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza si臋 korzystanie z Zabieg贸w przez osoby niepe艂noletnie, powy偶ej 13 roku 偶ycia, za wyra藕n膮 zgod膮 ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do 偶膮dania w ka偶dym czasie przed艂o偶enia stosownej zgody lub nawi膮zania po艂膮czenia z osob膮 uprawnion膮 do jej wyra偶enia celem potwierdzenia wyra偶enia zgody oraz do odmowy 艣wiadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyra偶enia.

搂 3

Pracownicy

Pracownicy s膮 odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak r贸wnie偶 posiadaj膮 wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na prac臋 w charakterze odpowiadaj膮cym ich stanowisku.

Pracownik, przez przyst膮pieniem do Zabiegu, obowi膮zany jest sprawdzi膰 stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materia艂贸w jednorazowych i ochronnych.

Pracownik, przed przyst膮pienie do Zabiegu, jest obowi膮zany do dokonania dezynfekcji stanowiska, r膮k oraz narz臋dzi wielokrotnego u偶ytku. Te same czynno艣ci pracownik wykonuje w czasie zabiegu, je艣li przerywa jego ci膮g艂o艣膰 oraz po zako艅czeniu Zabiegu.

Pracownicy Salonu zobowi膮zani s膮 utrzyma膰 d艂onie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizowa膰 ryzyko zadrapa艅 i skalecze艅.

Pracownicy Salonu s膮 zobowi膮zani do przestrzegania przepis贸w BHP i ppo偶.

Wszelkie odst臋pstwa od powy偶szych zasad Klienci powinni niezw艂ocznie zg艂osi膰 w艂a艣cicielowi, mened偶erowi lub innemu cz艂onkowi obs艂ugi Salonu, kt贸ry prowadzi w danym momencie dy偶ur.

搂 4

Higiena i bezpiecze艅stwo

Powierzchnie p艂askie oraz inne elementy wyposa偶enia Salonu, z kt贸rymi Klient nie ma bezpo艣redniego kontaktu podczas Zabiegu, s膮 dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub s膮cz膮cymi si臋 zmianami sk贸rnymi, niedaj膮cymi si臋 w艂a艣ciwie zabezpieczy膰 przed kontaktem z cia艂em Klienta, s膮 wy艂膮czani od 艣wiadczenia us艂ug kosmetycznych do czasu ca艂kowitego usuni臋cia powy偶szych odst臋pstw.

W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezw艂ocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest doka艅czany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej op艂aty, po wcze艣niejszym uzgodnieniu terminu i wy艂膮cznie po ca艂kowitym wyleczeniu.

W Salonie maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do u偶ytku w gabinecie kosmetycznym.

搂 5

艢wiadczenie us艂ug kosmetycznych

Przed przyst膮pieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak r贸wnie偶 tryb 偶ycia nie stanowi膮 przeciwwskaza艅 do odbycia Zabiegu lub nie stwarzaj膮 ryzyka wyst膮pienia skutk贸w ubocznych oraz w celu ustalenia zalece艅 pozabiegowych.

Ka偶dy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przyst臋puj膮c do Zabiegu maj膮 ich pe艂n膮 艣wiadomo艣膰 i je akceptuj膮. W przypadku najpowa偶niejszych Zabieg贸w i powik艂a艅 Pracownik ma prawo odebra膰 w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odm贸wi膰 wykonania Zabiegu przy braku woli z艂o偶enia takiego o艣wiadczenia przez Klienta.

Klienci, przed rozpocz臋ciem Zabiegu, maj膮 obowi膮zek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwo艣ciach i przeciwwskazaniach, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na przebieg Zabiegu, w szczeg贸lno艣ci o: chorobach serca, u偶ywaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej 偶贸艂taczce i innych chorobach zaka藕nych, ci膮偶y lub okresie po艂ogowym, posiadanych protezach lub wk艂adkach (np. domacicznych), przyjmowaniu lek贸w zmniejszaj膮cych krzepliwo艣膰 krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ci膮g艂o艣ci tkanek cia艂a.

Ka偶dorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w kt贸rej odst臋py mi臋dzy kolejnymi Zabiegami wynosz膮 maksymalnie 7 dni lub przed rozpocz臋ciem kolejnej serii, kt贸ra nast臋puje po okresie d艂u偶szym ni偶 14 dni, Klient winien potwierdzi膰 aktualno艣膰 wywiadu i przekazanych informacji.

Klient jest obowi膮zany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek bi偶uterii. Wszelkie kosztowno艣ci winny by膰 przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialno艣膰.

Klienci zobowi膮zani s膮 do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W razie w膮tpliwo艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik mo偶e odm贸wi膰 jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odm贸wi膰 przeprowadzenia Zabiegu tak偶e w przypadku, gdy powe藕mie w膮tpliwo艣膰, czy Klient nie planuje wy艂udzi膰 Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wp艂ywem alkoholu lub 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

搂 6

P艂atno艣膰

Klient jest obowi膮zany do zap艂aty za wykonane us艂ugi. Cennik Zabieg贸w jest dost臋pny w Internecie pod adresem: www.askbeauty.pl/cennik

W Salonie udost臋pnia si臋 nast臋puj膮ce sposoby zap艂aty: p艂atno艣膰 got贸wk膮 w kasie, kart膮.

Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi 艣wiadczone w Salonie. Skorzystanie z obni偶onej ceny lub promocyjnej oferty mo偶e by膰 obwarowane odr臋bnymi zasadami, kt贸re zostan膮 podane do publicznej wiadomo艣ci. Z tytu艂u promocji Klientom, kt贸rzy ponie艣li pe艂n膮 cen臋 Zabiegu nie przys艂uguj膮 偶adne roszczenia.

W Salonie dost臋pne s膮 tak偶e Karnety, p艂atne z g贸ry, uprawniaj膮ce do skorzystania z okre艣lonej liczby Zabieg贸w w okre艣lonym czasie. Salon nie akceptuje zwrot贸w.

搂 7

Odpowiedzialno艣膰

Za wszelkie uszkodzenia wyposa偶enia Salonu Klienci odpowiadaj膮 bez ogranicze艅. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepe艂noletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

Salon nie ponosi odpowiedzialno艣ci za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczeg贸lno艣ci rzeczy warto艣ciowe, torby, plecaki i torebki, kt贸re Klient powinien zatrzyma膰 przy sobie.

Salon ponosi odpowiedzialno艣膰 za nienale偶yte wykonanie Zabiegu przez Pracownik贸w.

Niezastosowanie si臋 Klienta do postanowie艅 Regulaminu lub z艂o偶enie nieprawdziwych o艣wiadcze艅 w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskaza艅 lub w wywiadzie, skutkuje wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci za wykonany Zabieg po stronie Salonu

Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu ko艅cowego Zabiegu, wynikaj膮cego z subiektywnych odczu膰 Klienta, je艣li zosta艂 on wykonany w spos贸b profesjonalny, zgodny ze sztuk膮 kosmetyczn膮 i w spos贸b nieust臋puj膮cy og贸lnie przyj臋tym standardom.

搂 8

Rezerwacje

Klient mo偶e uprzednio um贸wi膰 termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub przez system on-line.

Nieprzyst膮pienie do Zabiegu w um贸wionym terminie lub odwo艂anie terminu na mniej ni偶 24 godziny przed jego rozpocz臋ciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za nast臋pny Zabieg ceny do 50% wy偶szej.

Na zarezerwowane Zabiegi nale偶y si臋 zg艂osi膰 najp贸藕niej na 5 minut przed um贸wion膮 godzin膮. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, kt贸ry pojawi si臋 z op贸藕nieniem przekraczaj膮cym 15 minut.

Niezale偶nie od powy偶szego, za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, Zabieg mo偶e zosta膰 wykonany nawet mimo sp贸藕nienia, z zastrze偶eniem, 偶e poszczeg贸lne etapy Zabiegu zostan膮 skr贸cone wedle uznania Pracownika, z wyj膮tkiem etap贸w, kt贸re maj膮 okre艣lony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg nale偶y si臋 cena w pe艂nej wysoko艣ci.

W przypadku op贸藕nienia si臋 Zabiegu z przyczyn le偶膮cych po stronie Salonu, w tym Pracownika, 偶aden z etap贸w nie zostanie skr贸cony.

Salon zastrzega sobie prawo do odwo艂ania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocze艣nie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwsze艅stwo na termin wykonania Zabiegu maj膮 Klienci, kt贸rzy dokonali rezerwacji.

搂 9

Reklamacje

Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efekt贸w, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wyst膮pienia niepo偶膮danych efekt贸w Zabiegu. Do zg艂oszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

Reklamacje sk艂ada si臋 w formie pisemnej osobi艣cie w Salonie lub za po艣rednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest do艂膮czenie do zg艂oszenia dokumentacji zdj臋ciowej.

Wszystkie reklamacje zostan膮 rozpoznane w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umo偶liwi mu skorzystanie z nieodp艂atnego Zabiegu koryguj膮cego.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przys艂uguje prawo do odwo艂ania si臋 od tej decyzji w terminie 14 dni. W post臋powaniu odwo艂awczym powy偶sze postanowienia stosuje si臋 odpowiednio.

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zap艂aty za wykonan膮 us艂ug臋 鈥 w przypadku zasadno艣ci jego 偶膮da艅 ewentualny zwrot zostanie dokonany w pe艂nej wysoko艣ci. Salon zastrzega sobie jednak mo偶liwo艣膰 zwolnienia Klienta z op艂aty w przypadku oczywi艣cie zasadnych podstaw reklamacji.

搂 10

Pozosta艂e postanowienia

Na terenie ca艂ego Salonu obowi膮zuje ca艂kowity zakaz palenia i u偶ywania tytoniu oraz wyrob贸w tytoniowych i nikotynowych, w tym papieros贸w elektronicznych, jak r贸wnie偶 obowi膮zuje ca艂kowity zakaz spo偶ywania napoj贸w alkoholowych oraz innego rodzaju u偶ywek i 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

Zabrania si臋 wprowadzania zwierz膮t na teren Salonu.

搂 11

Postanowienia ko艅cowe

Ka偶dy Klient ma prawo wgl膮du do regulaminu, cennika i certyfikat贸w na jakie powo艂uje si臋 Salon lub Pracownicy.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia s膮 wi膮偶膮ce od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabieg贸w wykonanych przed zmian膮 stosuje si臋 postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikaj膮ce ze 艣wiadczonych us艂ug kosmetycznych winny by膰 w pierwszej kolejno艣ci rozwi膮zywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowi膮zuje od 01.05.2017 r.

Odkryj pe艂n膮 gam臋 luksusowych us艂ug piel臋gnacyjnych w naszej klinice. Do艣wiadcz profesjonalnej opieki kosmetolog贸w, kt贸rzy dbaj膮 o Twoje pi臋kno i samopoczucie.

Us艂ugi

Dane kontaktowe

dlugoleka@askbeauty.pl

+48 538 99 00 22

D艂ugo艂臋ka, ul. Wroc艂awska 40

Najpopularniejsze

ZABIEGI

Endermolift

Geneo+

Peeling w臋glowy

Oczyszczanie wodorowe

Endermologia Integral

Icoone Laser

Radiofrekwencja Mikroig艂owa

Kriolipoliza

Fala uderzeniowa

Depilacja laserowa

538 99 00 22

dlugoleka@askbeauty.pl

Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
Ask Beauty Wroc艂aw
ASK Beauty Wroc艂aw

Kasprowicza

Przyja藕ni

Kasprowicza

Przyja藕ni

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug kosmetycznych Salonu Kosmetycznego ASK Beauty

REGULAMIN SALONU