Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z odbywanymi przez Was wizytami w salonie ASK Beauty. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!Informujemy, że administratorem Państwa danych jako klientów naszych salonów jest właścicielka firmy ASK Beauty Sebastian Czekaj, z siedzibą we Wrocławiu 53-030, przy ul. Przyjaźni 66 lok. 8. NIP firmy: 8971588307 i REGON: 366847313. Dane firmy można odszukać również w CEIDG (Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób, tj.: listownie: ASK Beauty Sebastian Czekaj ul. Przyjaźni 66 lok. 8 53-030 Wrocław  e-mailem na adres: ania@askbeauty.pltelefonicznie pod numerem telefonu: 538990022 Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy w celach:

1. Umawiania wizyt na usługi świadczone przez nasz salon kosmetyczny

2. Poinformowania Cię wiadomością tekstową, bądź rozmową telefoniczną na 24 godziny przed planowaną wizytą w celu potwierdzenia obecności na wizycie

3. Zmiany terminu wizyty, która została już wcześniej umówiona

4. Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój numer telefonu Przy kontakcie (telefonicznym, sms, mailowym, messenger facebook, menadżer stron facebook, instagram) z nami w celu umówienia się na wizytę podanie danych jest przez Państwa zawsze dobrowolne, ale niezbędne do umówienia wizyty. Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Ponadto informujemy, iż z dniem dzisiejszym jako firma ASK Beauty Sebastian Czekaj dostosowaliśmy się do przepisów, które od dnia 25.05.2018 r. regulują ochronę Państwa danych osobowych. Informujemy, iż przechowujemy następujące Państwa dane: Imię i Nazwisko oraz numer kontaktowy. Ma to za zadanie usprawnienie naszej pracy, a Wam drodzy klienci stworzenie komfortowych warunków wizyty co do dnia, godziny i czasu trwania wizyty. Pozwala również to na edytowanie terminu wizyty, poprzez jego zmianę lub odwołanie. Na mocy umowy powierzenia danych osobowych dane przechowywane są w systemie elektronicznym (https://www.halo24.pl) obsługującym profesjonalne salony kosmetyczne, jest on w pełni dostosowany do wymogów ustawy RODO. Wszystkie umowy powierzenia danych osobowych regulujące ich ochronę i bezpieczeństwo zostały zawarte pomiędzy firmą Grupa BSC Sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowice Kościelne 42-510, przy ul. Dąbrowska 2, NIP 6252448884, REGON: 243270560, KRS: 0000479650, a ASK Beauty Sebastian Czekaj, z siedzibą we Wrocławiu 53-030, przy ul. Przyjaźni 66 lok. 8. NIP firmy: 8971588307 i REGON: 366847313.

Zadzwoń: +48 538 99 00 22  lub umów się online:

UMÓW WIZYTĘ